An early warning system for depression
 
WARN-D

Team

Ons team is gevestigd bij de sectie Klinische Psychologie van het Instituut Psychologie, aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Je kunt ons bereiken via WARN-D@fsw.leidenuniv.nl en e.i.fried@fsw.leidenuniv.nl. Je kunt ons volgen op Instagram en Facebook voor updates.

Teamleden

Het kernteam van WARN-D bestaat uit dr. Eiko Fried (universitair hoofddocent en teamleider), dr. Rayyan Tutunji (postdoc), Carlotta Rieble (promovendus), en Ricarda Proppert (promovendus).

Dr. Eiko Fried is universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij is geïnteresseerd in hoe je het best psychische stoornissen kunt begrijpen, meten, modelleren en classificeren en werkt op het snijvlak van klinische psychologie, psychiatrie, epidemiologie, methodologie en complexiteitswetenschap. Hij maakt deel uit van verschillende grootschalige onderzoeken die geestelijke gezondheidsproblemen conceptualiseren als opkomende eigenschappen die voortkomen uit complexe, dynamische, bio-psychosociale systemen, waaronder dit 5-jarige WARN-D-project, dat tot doel heeft een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor depressie te ontwikkelen. Hij ontving onlangs de Rising Star Award en de Janet Taylor Spence Award voor transformerende vroege carrièrebijdragen aan de psychologische wetenschap. Zijn publicaties, lezingen, blog en andere informatie vind je hier.

Rayyan Toutounji (ook geschreven als Tutunji) is een postdoc in het WARN-D project. Hij is psycholoog en cognitief neurowetenschapper, gespecialiseerd in stressgerelateerde aandoeningen zoals depressie en burn-out. Hij werkte eerder bij het Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour waar hij onderzocht hoe neurale reacties op stress gekoppeld zijn aan reacties op stress in het dagelijks leven. Daarnaast werkte hij als postdoc aan het Radboudumc waar hij onderzoek deed naar de dynamiek van geheugenbiases bij depressie in het echte leven en de neurale onderbouwing daarvan. Zijn werk in WARN-D is gericht op het bouwen van machine-learning modellen die smartwatch en smartphone data gebruiken voor het voorspellen van depressie in het dagelijks leven. Zijn interesses liggen vooral bij real-life assessment en het bouwen van bruggen tussen laboratoriumwerk en metingen in het echte leven. Je kunt zijn website van de Universiteit Leiden hier vinden.

Carlotta Rieble is promovendus in het WARN-D project. Ze deed haar onderzoeksmaster psychologie aan de Universiteit van Amsterdam na een studie psychologie en sociologie aan de Ludwig Maximilian Universiteit van München. Carlotta is geïnteresseerd in het onderzoeken van de persoonsspecifieke dynamiek van geestelijke gezondheid en het omarmen van de complexiteit van de biopsychosociale systemen die aanleiding geven tot geestelijke gezondheidsproblemen. Je vindt haar internetpagina van de Universiteit Leiden hier.

Ricarda Proppert

Ricarda Proppert is promovendus in het WARN-D-project. Na de gecombineerde onderzoeksmaster Klinische- en Gezondheidspsychologie te hebben gevolgd aan de Universiteit Leiden, hoopt ze haar vaardigheden als science-practitioner verder te ontwikkelen. Ze is gefascineerd door de ingewikkelde uitdagingen waarmee de psychologie als wetenschap wordt geconfronteerd: wat de meeste wetenschappers willekeurige foutvariantie noemen, na een normale verdeling met een gemiddelde van nul, is misschien wel de meest inzichtelijke bron van informatie voor een clinicus of een individu. In haar onderzoek hoopt ze die kloof te overbruggen door te bestuderen hoe de ervaringen van mensen met depressie vergelijkbaar zijn, en in hoeverre ze uniek zijn. Uiteindelijk hoopt ze manieren te vinden waarop beide informatiebronnen kunnen worden gebruikt om ons inzicht in geestelijke gezondheid te vergroten. Je vindt haar internetpagina van de Universiteit Leiden hier.

Barbara van der Vaart is onze projectcoördinator. Ze behaalde een MSc in culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. Voor haar scriptie deed ze een veldonderzoek in Malawi naar inheemse geneeswijzen. Ze studeerde ook kinder- en jeugdpsychologie in Utrecht en is zeer geïnteresseerd in het WARN-D onderzoek. Voordat ze bij dit team kwam, werkte ze als projectmedewerker voor een ERC Advanced Grant-project aan de Technische Universiteit Delft. Je vindt haar internetpagina van de Universiteit Leiden hier.

Wetenschap is beter en ook leuker als het in teamverband wordt beoefend, en er zijn veel meer mensen bij ons project betrokken dan alleen het kernteam. Dank aan vorige en huidige teamleden voor jullie inzet! Er zijn veel te veel om hier te noemen, waaronder veel bezoekende promovendi, masterscriptie studenten, stagiaires, onderzoeksassistenten, en vrijwilligers. We hebben daarom nu een document geüpload waar we iedereen persoonlijk bedanken :).

Wetenschappelijke adviesraad

De wetenschappelijke advisering van het WARN-D-project omvat:

 • Prof. dr. Wolfgang Lutz, Professor Clinical Psychology and Psychotherapy, University van Trier
 • Zachary D. Cohen, PhD, Depression Grand Challenge, University of California, Los Angeles
 • Prof. dr. Claudi Bockting, Professor Clinical Psychology in Psychiatry, Amsterdam UMC en Centre for Urban Mental Health, Universiteit van Amsterdam
 • Nicholas Jacobson, PhD, Assistant Professor Biomedical Data Science and Psychiatry, Adjunct Assistant Professor Computer Science, Dartmouth College
 • Dr. Sacha Epskamp, Universitair Docent Psychological Methods, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Denny Borsboom, Professor Psychological Methods, Universiteit van Amsterdam
 • Jeffrey Girard, PhD, Universitair docent, University of Kansas
 • Kenneth Kendler, MD, Professor, Virginia Commonwealth University
 • Pim Cuijpers, PhD, Professor Clinical Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam

Dankbetuigingen

Wij willen iederen hartelijk danken die het project tot nu toe hebben gesteund, inclusief wetenschappelijke collega’s, maar ook medewerkers en ondersteuners aan de Universiteit Leiden en elders:

 • Drs. Daniela Gawehns, Promovendus bij LIACS, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Anne Roefs, Professor Psychology and Neuroscience of Abnormal Eating, Universiteit Maastricht
 • Dr. Evelien Snippe, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Dr. Laura Bringmann, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Dr. Derek de Beurs, Chief Science Officer en programmahoofd bij Trimbos
 • Dr. Sascha Struijs, Universitair Docent Klinische Psychologie, Gezondheidspsycholoog, Vrije Universiteit Amsterdam & Universiteit Leiden
 • Dr. Fieke Schoots, Digital Scholarship Librarian, Universiteit Leiden
 • Drs. Hester Bergsma, Policy Officer Research, Universiteit Leiden
 • Raymond van Erkel, Privacy Officer, Universiteit Leiden
 • Armin Halilovic, Privacy Officer at FSW, Universiteit Leiden
 • Barry van Someren, CoffeeSprout ICT Services
 • Farina Fröde, Berlijn
 • Julia Holtes, Den Haag